สำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ ร่วมกับคริสจักรมหาสารคาม จัดกิจกรรม IRIE Intercultural Christmas Fair 2022

สำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ ร่วมกับคริสจักรมหาสารคาม จัดกิจกรรม IRIE Intercultural Christmas Fair 2022เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2565 สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติร่วมกับคริสจักรมหาสารคาม จัดกิจกรรม IRIE Intercultural Christmas Fair 2022 เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒธรรมนานาชาติระหว่างบุคลากรและนักศึกษาทั้งชาวไทยและต่างประเทศโดยในงานมีกิจกรรมการประกวดร้องเพลง การประกวดการแต่งกายตลอดจนซุ้มอาหารนานาชาติ #IRIERMU

ไม่มีไฟล์ประกอบ