สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปิดอบรมหลักสูตร “เตรียมความพร้อมภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ” ประจำปี 2566

สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปิดอบรมหลักสูตร “เตรียมความพร้อมภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ” ประจำปี 2566📢 Office of International Relations and International Education, Rajabhat Maha Sarakham University is offering the 2023 intensive 8-month Thai Preparation Course to foreign students who are interested in continue their higher education at Thai speaking institutions and exploring the cultural authenticity in Thailand. The course begins in October 2023 and ends in May 2024.
With 15,500 Baht tuition fee, the students will not only be offered the intensive Thai preparation course but also provided textbooks, teaching materials, and opportunities to practice their Thai language skills in real-life situations. Besides, cultural and natural activities and sightseeings both on and outside the campus are also provided.
For application form download, please visit this link: https://shorturl.at/dhpDZ , or scan the QR CODE provided in the brochure. Kindly send the completed application form to international.rmu@gmail.com.
📢 สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปิดอบรมหลักสูตร “เตรียมความพร้อมภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ” ประจำปี 2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 – พฤษภาคม 2567) สำหรับชาวต่างประเทศที่สนใจเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาไทย ตลอดจนวัฒนธรรมไทยเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของไทย ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนคนละ 15,500 บาท โดยทางหลักสูตรจัดเตรียมเอกสาร วัสดุประกอบการเรียน และกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมทั้งในและนอกสถานที่
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ https://shorturl.at/dhpDZ หรือ QR CODE ในเอกสารประชาสัมพันธ์ด้านล่าง พร้อมส่งใบสมัครได้ที่อีเมล international.rmu@gmail.com ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ ม.ราชภัฏมหาสารคาม

ไม่มีไฟล์ประกอบ