ศูนย์สอบภาษาต่างประเทศสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ

ศูนย์สอบภาษาต่างประเทศสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ

สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ เป็นศูนย์ให้บริการด้านภาษาที่ครอบคลุมทั้งบริการด้านการแปลภาษา คอร์สอบรมภาษาต่างประเทศ รวมถึงเป็นศูนย์สอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาและบุคลากรทั้งภายในและภายนอก

ค้นหาหมายเลขประจำตัวเข้าสอบ

นักศึกษาสามารถค้นหาหมายเลขประจำตัวเข้าสอบจำนวน 9 หลัก โดยกรอก รหัสนักศึกษาหรือ ชื่อ-สกุล

ตรวจสอบผลคะแนนการสอบ

นักศึกษาสามารถตรวจตรวจสอบผลคะแนนการสอบ โดยกรอก รหัสนักศึกษาหรือ ชื่อ-สกุล