โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมเตรียมความพร้อมภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาชาวเวียดนาม

โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมเตรียมความพร้อมภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาชาวเวียดนามสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ จัดโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมเตรียมความพร้อมภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ สำหรับนักศึกษาชาวเวียดนาม ณ โรงเรียน Trung vuong จังหวัด Quang tri สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม วันที่ 6 กันยายน 2562

ไม่มีไฟล์ประกอบ