การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564ด้วยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะดำเนินการเปิดรับสมัครสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ประจำปี 2564  เปิดรับสมัครสอบเฉพาะรอบที่ 2 จำนวน 2 ระดับ ประกอบด้วย ระดับ N1 จำกัดผู้เข้าสอบ 50 คน และระดับ N2 จำกัดผู้เข้าสอบจำนวน 150 คน ค่าสมัครสอบ 800 บาท

การสมัครสอบออนไลน์

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.jlptonlinethailand.com

วันและเวลารับสมัคร  ระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม 2564 (เริ่ม 09.00 น.) – 31 สิงหาคม 2564 (สิ้นสุด 17.00 น.)

 

ชำระค่าสมัครสอบออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่นธนาคาร (ทุกธนาคาร) เข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เลขที่ 551-400728-5 ชื่อบัญชีศูนย์ทดสอบภาษาญี่ปุ่น มข.

ดูไฟล์เอกสารประกอบ