รัฐบาลอินเดีย เปิดรับสมัคร 4 หลักสูตรอบรมออนไลน์

รัฐบาลอินเดีย เปิดรับสมัคร 4 หลักสูตรอบรมออนไลน์รัฐบาลอินเดียเชิญชวนผู้สนใจเข้าฝึกอบรมออนไลน์ จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้

 

1. หลักสูตร Health System Strenghtening ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2564

2. หลักสูตร Communication in Public Health ระหว่างวันที่ 6-10 กันยายน 2564

3. หลักสูตร Quality Management ระหว่างวันที่ 4-10 ตุลาคม 2564

4. หลักสูตร Administrative Innovations- e- Hospital and e- NAM วันที่ 4-10 ตุลาคม 2564

โดยผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครแแนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์: https://www.itecgoi.in/e-itec 

ดูไฟล์เอกสารประกอบ