ขอเชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขันในงานสัปดาห์นวัตกรรมแห่งแอฟริกา ประจำปี 2564 (Innovation Week in Africa: IWA 2021)

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขันในงานสัปดาห์นวัตกรรมแห่งแอฟริกา ประจำปี 2564 (Innovation Week in Africa: IWA 2021)ด้วยสมาคม OFEED แห่งประเทศโมร็อกโกซึ่งส่งเสริมนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของโมร็อกโก ขอเชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขันในงานสัปดาห์นวัตกรรมแห่งแอฟริกา ประจำปี 2564 (Innovation Week in Africa: IWA 2021) ระหว่างวันที่ 8 - 12 กันยายน 2564 ณ กรุงราบัต ราชอาณาจักรโมร็อกโก เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้เข้าร่วมสร้างชื่อเสียงในการแข่งขันระดับนานาชาติของโมร็อกโกและทวีปแอฟริกา โดยหน่วยงานที่สนใจสามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมการแข่งขันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 

ดูไฟล์เอกสารประกอบ