โครงการอบรมภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ในฐานะภาษาที่ 3 ประจำปี 2562

โครงการอบรมภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ในฐานะภาษาที่ 3 ประจำปี 2562เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ ได้จัดโครงการอบรมภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ในฐานะภาษาที่ 3 ประจำปี 2562 ให้แก่บุคลากรและนักศึกษา ณ ห้องประชุม Conference room 2 อาคาร 34 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ไม่มีไฟล์ประกอบ