สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ ร่วมกิจกรรมใส่ผ้าไทยพื้นเมือง

สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ ร่วมกิจกรรมใส่ผ้าไทยพื้นเมืองสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ ร่วมกิจกรรมใส่ผ้าไทยพื้นเมือง #RMUร่วมใจใส่ผ้าไทยพื้นเมือง

ไม่มีไฟล์ประกอบ