การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2563

การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2563กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสมาคมการพูดภาษาอังกฤษ (ประเทศไทย) หรือ ESU Thailand จะจัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมเยาวชนไทยให้มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษในที่ชุมชน โดยผู้ที่ชนะเลิศการแข่งขันในระดับชาติ จำนวน 1 คน (ระดับมัธยมศึกษาหรือระดับอุดมศึกษา) ซึ่งมีอายุระหว่าง 16-20 ปี จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับนานาชาติ (International Public Speaking Competition – IPSC) ระหว่างวันที่ 11-15 พฤษภาคม 2563 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้


1. การแข่งขันฯ รอบรองชนะเลิศ ในหัวข้อ “Not everything that is faced can be changed, but nothing can be changed until it is faced.” ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันฯ ประมาณ 50 คน และกำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 ณ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
2. การแข่งขันฯ รอบชิงชนะเลิศ ในหัวข้อ “Think globally, act locally.” โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันฯ จำนวน 10 คน สำหรับวัน เวลา และสถานที่จัดการแข่งขันอยู่ระหว่างการหารือกับ ESU Thailand ในเบื้องต้นคาดว่าจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
- ครู/อาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษ จำนวน 1 คน/สถาบัน
- นักเรียน/นักศึกษาที่มีอายุ 16 ปี ขึ้นไปและไม่เกิน 20 ปี (อายุไม่ถึง 21 ปี นับถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563/เกิดระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2542 - 15 พฤษภาคม 2547) จำนวน 1 คน/สถาบัน (รวม 2 คนต่อสถาบัน) เพื่อสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2563

ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการแข่งขัน กำหนดการการแข่งขัน หลักเกณฑ์การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน รายละเอียดการเตรียมการ ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน และแบบยืนยันการเข้าร่วมการแข่งขันทางเว็บไซต์ http://inter.mua.go.th/ หัวข้อ Announcements

 

ดูไฟล์เอกสารประกอบ