ทุน Fulbright ในระดับปริญญาโท-เอก ประจำปี 2021

ทุน Fulbright ในระดับปริญญาโท-เอก ประจำปี 2021มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ที่สนใจชิงทุนการศึกษา Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 7 ทุน เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในสาขาต่างๆ ยกเว้นสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ แพทยศาสตร์ และพยาบาลศาสตร์ (สามารถสมัครเพื่อเรียนต่อสาขาสาธารณสุขศาสตร์ที่ไม่มีการปฏิบัติการทางคลินิกได้) ระยะเวลาทุนสูงสุดไม่เกิน 2 ปี

ระยะเวลาการรับสมัคร: ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 23.00 น. รายละเอียดเพิ่มเติม: http://www.fulbrightthai.org/ และสมัครออนไลน์ได้ที่ http://application.fulbrightthai.org/ หรือหากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อไปยัง tusef@fulbrightthai.org หรือ โทร 0-2285-0581-2 ต่อ 106

ดูไฟล์เอกสารประกอบ