ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมประชุมนานาชาติ 13TH ASIA PACIFIC CONFERENCE ON TOBACCO OR HEALTH (APACT 2020)

ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมประชุมนานาชาติ 13TH ASIA PACIFIC CONFERENCE ON TOBACCO OR HEALTH (APACT 2020)สมัครเข้าร่วมประชุมนานาชาติ 13th Asia Pacific Conference on Tobacco or Health (APACT 2020)

ระหว่างวันที่ 1-4 กันยายน 2563 ณ Bangkok Convention at central world Bangkok

ดูไฟล์เอกสารประกอบ