ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2563

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme ประจำปี 2563สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Programme ภายใต้กรอบความร่วมมือเอเชีย-ยุโรป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานอย่างสมดุลระหว่างฝ่ายเอเชียและยุโรป ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการเข้าร่วมโครงการของนักศึกษาไทยที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเดินทางไปฝึกปฏิบัติติงานในสถานประกอบการในประเทศเบลเยียมและเยอรมนี ระยะเวลา 2-6 เดือนในอัตราเหมาจ่ายคนละ 60,000 บาท สามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่

ดูไฟล์เอกสารประกอบ