ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2020-2021 ของรัฐบาลฮังการี

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2020-2021 ของรัฐบาลฮังการีด้วยประเทศฮังการี ประกาศให้ทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2020-2021 เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกและประกาศนียบัตร ณ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศฮังการี หากสนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่

ดูไฟล์เอกสารประกอบ