ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

News


#รูปภาพหัวข้อหมวดหมู่Actions
1 การแข่งขันประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีน ระดับอุดมศึกษา 🔹"สะพานสู่ภาษาจีน" 🔹ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566 Pr
2 ประชาสัมพันธ์จากสำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ เรื่อง รับสมัครนักศึกษาที่สนใจหลักสูตรภาษาเกาหลี โดย Mr. Jaehwan Kim ประจำปี 2566 Pr
3 สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เปิดอบรมหลักสูตรออนไลน์ภาษาไทยระยะสั้น ประจำปี 2566 Pr
4 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ "ขอเชิญชวนประกวดคลิปวิดีโอ TIKTOK รณรงค์ต่อต้านกาค้ามนุษย์ ประจำปี 2566" ภายใต้หัวข้อ หยุดค้าคน" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลจากนายกรัฐมันตรี Pr