ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

News


#รูปภาพหัวข้อหมวดหมู่Actions
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้รับการแต่งตั้งจาก ICDL เป็น 1 ใน 30 ศูนย์สอบที่ได้รับรองมาตราฐานจาก ICDL Pr
2 ICDL มอบสิทธิ์เรียนหลักสูตร ICDL Online Learning 3 หลักสูตรยอดนิยม ฟรี! Pr
3 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาทุนรัฐบาลจีน (ผ่านสถานเอกอัครราชทูตฯ จีน ประจำประเทศไทย) ประจำปีการศึกษา 2563/2564 Scholarship
4 ทุนรัฐบาลจีน (Tianjin University) ประจำปีการศึกษา 2563 /2564 Scholarship