ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

News


#รูปภาพหัวข้อหมวดหมู่Actions
1 สำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ ลงพื้นที่บริการวิชาการชุมชน ยกระดับผลิตภัณฑ์แปรรูปพริกป่น-ข้าวคั่ว News
2 สำนักวิเทศสัมพันธ์ฯ ร่วมกับคริสจักรมหาสารคาม จัดกิจกรรม IRIE Intercultural Christmas Fair 2021 News
3 สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติเปิดศูนย์ IDCL News
4 การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 Pr