ติดต่อเรา

ที่อยู่

สำนักวิเทศสัมพันธ์และการจัดการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 80 ถนนนครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000

หมายเลขโทรศัพท์

+66 43745166

อีเมลล์

International.rmu@gmail.com

เว็บไซต์

http://inter.rmu.ac.th